Historija – Bosanska armija i Bošnjaci spadaju u najpoštenije borce u svijetu (VIDEO)

Bosnor.com

Plansko uništavanje Bošnjaka koje se dešavalo u periodu od 1992. do 1995. godine, posebno u gradovima kao što su Prijedor, Foča, Višegrad, Bijeljina, Zvornik, Srebrenica je samo dokaz namjera tadašnje politike koja se sprovodila na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Logori, žene i djece, su dokaz da je u Bosni i Hercegovini počinjen najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata.

Sistemsko rušenje džamija sa ciljem da se u potpunosti izbriše svaki trag postojanja muslimanskog naroda na područjima na kojima su živjeli.

Dok su srpski predstavnici prijetili Bošnjacima i srpske vladike slavile ružna djela, Bošnjaci su čuvali njihove crkve i imami su govorili vojnicima da je zabranjeno ubijanje civila.

Armija RBiH je branila sva tri naroda Republike Bosne i Hercegovine i postoji niz dokaza koji potkrepljuju ovu činjenicu.


Bosnor.com

Komentariši