Čepoćilim od danas krasi sarajevsko naselje Ciglane

Bosnor.com

“Čepoćilim“ koji je napravljen od plastičnih čepova kao mozaik sa šarom bosanskog ćilima predstavljen je danas na Ciglanama kod kosog lifta u ulici Husrefa Redžića u Sarajevu, gdje će biti izložen kao stalna postavka.

Općina Centar na čelu sa načelnikom Nedžadom Ajnadžićem je dala podršku ovom projektu iskazujući i na taj način opredjeljenje za zaštitu i čuvanje okoliša.
Projekt “Čepoćilim” je urađen sa ciljem redukcije ambalažnog otpada i njegove reupotrebe, kroz umjetnost promovišući kulturnu baštinu naše zemlje na jedan inovativan način.

Idejni, kreativni i vizualni koncept osmislila je istaknuta slobodna umjetnica akademska grafička dizajnerica Alma Hrasnica-Dervišević, predsjednica i osnivač Udruženja “Green Art“ koje kroz umjetnost zagovara kvalitet života i budi pozitivan odnos prema okolišu.

“U ovaj ćilim je utkano 25.000 čepova. Uspjeli smo otpad pretvoriti u umjetnost i bosanski ćilim je rezultat toga. Htjeli smo na kreativan način uraditi nešto od otpada i ovo je njegova nova upotrebna vrijednost kroz ovakve projekte, ali i ideja drugima. Čovjek treba korigovati svoj odnos prema prirodi. Zaštita okoliša zahtijeva stalnu edukaciju građana o tome na koji način doprinijeti smanjenju otpada, održati čistom svoju neposrednu okolinu i o tome izgraditi svijest i savjest svih stanovnika planete Zemlje. Općina Centar, Kanton Sarajevo i Turistička zajednica KS su podrškom ovom projektu iskazali svoju ekološku osviještenost, a ta podrška je nas ohrabrila da nastavimo sa ovakvim aktivnostima”, kazala je Hrasnica-Dervišević.

Načelnik Ajnadžić dodao je kako su čista i uredna lokalna zajednica, ekološki osviješteni građani uz očuvanje kulturne baštine i promociju općine Centar i Sarajeva kao turističke atrakcije su oblasti kojima se pridaje maksimalna pažnja.

“Želim naglasiti da općinska administracija i Općinsko vijeće sinergijski djeluju u ekološkim akcijama i stalnoj edukaciji i promociji očuvanja životne sredine. Današnje tehnologije pružaju sve veće mogućnosti da otpad upotrijebimo u korisne svrhe. U svijetu odavno postoji trend korištenja otpada u svrhu proizvodnje energije, a evo vidimo da on može biti iskorišten i u druge svrhe. Otpad je pretvoren u umjetnost, a bosanski ćilim je rezultat toga. Ovo je zapravo i ideja drugima, a osnovna poruka je da trebamo mijenjati svoj odnos prema prirodi”, poručio je načelnik Ajnadžić.


Bosnor.com

Komentariši