Privatizacija u FBiH: Ovo su četiri firme na prodaji u 2018. godini

Bosnor.com

Privatizacija velikih državnih preduzeća zasigurno je jedan od najvažnijih ali i najbolnijih procesa u BiH koji je stvorio neke uspješne priče, ali i mnogo više problema za radnike i državu.

Posljednjih nekoliko mjeseci aktuelizirana je priča o privatizaciji pojedinih preduzeća u FBiH, a u posebnom fokusu su bili BH Telecom i HT Eronet. Iako su pojedini mediji izvijestili da će doći do prodaje, Vlada FBiH je demantirala te navode. Provjerili smo tvrdnje Vlade u dokumentu “Program rada Agencije za privatizaciju FBiH sa planom privatizacije za 2018. godinu”.

U dokumentu koji precizira privatizacijske aktivnosti FBiH, navedeno je da BH Telecom i HT Eronet spadaju u preduzeća za koja je tek planirana priprema za privatizaciju, a u skladu sa preporukama međunarodnih financijskih institucija.

Koje firme idu na doboš

Navodi se da u skladu sa zaključkom Vlade FBiH, u 2018. je predviđena privatizacija Energopetrola, Energoinvesta, Aluminija i Sarajevo Osiguranja.

Prvi na listi je Energopetrol. Vlada FBiH je 2013. donijela odluku da državni kapital proda putem berze. U tom periodu državni kapital iznosio je 22,12 posto. Nedavno je ova firma prošla kroz proces dokapitalizacije emisijom novih dionica tako da je državni kapital spao na 7,61 posto. Energopetrol je emitovao novih 10,48 miliona dionica koje je kupila INA za 131 milion KM. Istovremeno, Vlada FBiH će svoje dionice u Energopetrolu prodati putem berze, a poslovanje ove firme je prikazano u narednoj tabeli.

Što se tiče nekadašnjeg giganta Energoinvesta, Federalna vlada u ovom preduzeću drži 67,02 posto dionica. Ova sarajevska firma prolazi kroz težak period sa opadajućim prihodima, a ni potezi nekadašnje uprave nisu doprinijeli oporavku. Tako su naprimjer 2014. putem Agencije za privatizaciju u FBiH u postupku male privatizacije prodavane benzinske pumpe i poslovni prostori u Hrvatskoj. Postupak prodaje okončan je potpisivanjem ugovora o kupoprodaji sa kupcem Dirus projekt d.o.o. Zagreb početkom 2015, ali s obzirom na to da kupac nije platio cijenu, pokrenut je postupak za raskid kupoprodajnog ugovora. Energoinvest također nije uspio prodati imovinu u Srbiji i Hrvatskoj, a o načinu privatizacije ovog preduzeća Vlada FBiH će donijeti odluku bilo da se ide putem berze ili tendera. Sažetak poslovanja ovog preduzeća možete pogledati u narednoj tabeli.

Mostarski Aluminij je sljedeći na listi firmi iz kojih FBiH želi “izaći“. Federalna vlada u ovom preduzeću drži 44 posto kapitala, dok je isto toliko dioničkog kapitala a 12 posto je strani kapital. Prije same prodaje državnog kapitala potrebno je da se izmire obaveze prema zaposlenicima koji imaju pravo na obeštećenje.

U igri su dvije vrste privatizacije. Prva je prodaja državnog kapitala putem berze, o čemu je potrebno da Vlada Federacije BiH donese odluku. Druga varijanta je prodaja državnog kapitala putem javnog prikupljanja ponuda, odnosno tendera. Ukoliko se želi osigurati strateški partner za ovo preduzeće, to upućuje na prodaju državnog kapitala metodom tendera, uz prethodno izvršenu dokapitalizaciju. O poslovanju Aluminija svjedoči i naredna tabela.

Sarajevo Osiguranje je četvrto preduzeće u kojem Vlada FBiH želi prodati državni udio od 45,48 posto. Nakon neuspješne prodaje putem berze tokom 2016. godine, donijeta je odluka da se ova osiguravajuća kuća proda putem neposredne pogodbe, i u toku su aktivnosti na procjeni tržišne vrijednosti firme o čijem poslovanju više podataka se nalazi u sljedećoj tabeli.

BH Telecom, HT Eronet i ostali

Što se tiče BH Telecoma, u dokumentu Agencije za privatizaciju FBiH stoji da “realizacija plana prodaje kapitala ovog preduzeća zavisi od pravovremenih aktivnosti u nadležnosti Vlade FBiH te stvaranja zakonskih uvjeta o prodaji dijela kapitala. Naime, po postojećim zakonskim rješenjima, manjinski paket može se prodati putem berze, što podrazumijeva donošenje adekvatnih odluka“.

– S obzirom na visinu kapitala i značaj ovog preduzeća opravdano bi bilo donošenje novih zakonskih rješenja za dio preduzeća (manjinski paket dionica) ili preduzeća u cjelini. S tim u vezi, kao mogući metod prodaje manjinskog paketa, pored prodaje dionica putem berze, moguće rješenje je i prodaja dionica putem javne ponude dionica za gotov novac – navodi se u Programu rada Agencije za privatizaciju FBiH. Prihode, dobit i rashode BH Telecoma možete iščitati iz naredne tabele.

Što se pak tiče HT Eroneta, Vlada FBiH posjeduje 50,1 posto kapitala. Prodaja kapitala, kako piše u dokumentu Agencije za privatizaciju FBiH, zavisi od “pravovremenih aktivnosti u nadležnosti Vlade FBiH i stvaranja zakonskih uvjeta o prodaji dijela kapitala“. Ističe se da Hrvatski Telekom ima pravo preče kupnje, te da bi bilo opravdano donijeti nova zakonska rješenja za prodaju dijela preduzeća. Više o poslovanju ove firme u narednoj tabeli.

Ostala preduzeća

Dokument Agencije za privatizaciju FBiH tretirao je i niz drugih firmi u kojima je ova institucija nadležna za privatizaciju. Tako je naprimjer za JP Elektroprivreda BiH i JP Elektroprivreda HZHB navedeno da “u skladu sa strategijom razvoja elektro-energetskog sektora u FBiH, realiziran je Akcioni plan restrukturiranja u skladu sa Odlukom o prenosu udjela FBiH u rudnicima uglja u FBiH na JP Elektroprivreda BiH. U dokumentu Vlade FBiH utvrđen je strateški interes FBiH za ova preduzeća. Privatizacija ovih preduzeća treba biti vođena po posebnin propisima“.

Što se tiče BH Pošte kao i Hrvatske pošte, ta preduzeća nisu predmet privatizacije u narednom periodu kao ni aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Tuzli.

– Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o prenosu dionica i udjela Federacije BiH u privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije Federacije BiH na privredno društvo Unis Group d.o.o. Vogošća. Do realizacije ove Odluke obustavljene su sve privatizacijske aktivnosti namjenske industrije, a koje se odnose na prodaju državnog kapitala, dok je nastavljena aktivnost prodaje predmeta iz imovine preduzeća pod uvjetima male privatizacije. Vlada Federacije BiH, na 12. sjednici održanoj 29. juna 2011. godine, donijela je Odluku o stavljanju van snage Odluke o prenosu dionica i udjela Federacije BiH u privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije Federacije BiH na privredno društvo Unis Group d.o.o. Vogošća. Zaključkom Vlade FBIH broj V. broj 1374/2015 od 01.10.2015. godine definisano da sva eventualna buduća ulaganja Vlade Federacije Bosne i Hercegovina u društva namjenske industrije budu tretirana kao dokapitalizacija tih društava – stoji u dokumentu Agencije za privatizaciju o namjenskoj industriji.


Bosnor.com

Komentariši