Niže cijene lijekova i do 50 posto, čak 308 ih je već jeftinije

Bosnor.com

Vlada je donijela odluku o pozitivnoj listi lijekova u Tuzlanskoj županiji i time utvrdila listu koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanske županije, piše Večernji list BiH.

Usaglašavanje cijena:Podsjetimo, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je sredinom lipnja objavila konačne revidirane maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH te se pokazala potreba za usuglašavanjem županijske i federalne liste s novim cijenama. Primjena propisa Treba istaknuti da Zavod zdravstvenog osiguranja još od kraja lipnja primjenjuje nove cijene lijekova, tako da se može reći da se radi o tehničkom usuglašavanju županijske i federalne liste s novim cijenama.Naime, Ministarstvo zdravstva je odmah po objavljivanju novih cijena uputilo zahtjev kojim je Zavod zdravstvenog osiguranja TŽ-a obvezan već od 25. lipnja 2018. godine primjenjivati niže cijene prilikom financiranja lijekova s pozitivne liste lijekova TŽ-a. Na ovaj način Tuzlanska županija je još jednom pokazala ažurnost u primjeni propisa te prva u FBiH primijenila snižene cijene lijekova. Podsjećamo, u ovoj odluci cijene su snižene za oko 308 lijekova, u rasponu od 1 do 47 posto, a prosječno sniženje za ovih 308 lijekova je 7 posto. Uzimajući u obzir da kod ostalih 814 lijekova nije došlo do sniženja nakon odluke o pozitivnoj listi lijekova od travnja 2018. godine, može se očekivati ukupno smanjenje redovite potrošnje za lijekove na osnovi postojećih trendova za oko 2 posto.U tijeku usuglašavanja cijena lijekova Ministarstvo je zaprimilo nekoliko zahtjeva za skidanje lijekova s pozitivne liste lijekova TŽ-a od proizvođača ili zastupnika tih lijekova zbog prestanka proizvodnje, ali i nekoliko zahtjeva s kompletnom dokumentacijom za stavljanje na listu lijekova. Od 1.141 lijeka na pozitivnoj listi lijekova TŽ-a, nalaze 424 lijeka koja proizvodi pet domaćih proizvođača i 717 lijekova koje proizvodi 60 stranih proizvođača, a svih pet domaćih proizvođača zastupljeno sa svim svojim lijekovima, odnosno čine 40 posto ove liste. Ostale županije I u ostalim županijama će doći do pojeftinjenja lijekova, a u nekima su već od lipnja snižene cijene. Tako stanovništvo Zapadnohercegovačke županije od sredine lipnja kupuje jeftinije lijekove.

Snižena cijena lijeka Pantoprazol:Naime, na prijedlog resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada Zapadnohercegovačke županije usvojila je odluku o privremenoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Zapadnohercegovačke županije, kao i načinu njihova propisivanja i izdavanja. Glavna karakteristika nove liste lijekova u odnosu na staru je njihova cijena. Smanjenje cijena odnosi na znatan broj lijekova, najznačajnije je kod lijeka Sitaglipin – sa zaštićenim imenom Januvia. Cijena ovog lijeka koji se koristi za liječenje dijabetesa niža je za oko 8 posto, a taj lijek je jedan od najpropisivanijih. Potom je snižena cijena lijeka Pantoprazol za liječenje želučanih tegoba za oko 25 posto, Valsartan za krvni tlak i Hidroklortiazid također su 30 posto jeftiniji.

Izvor: oslobodjenje.ba


Bosnor.com

Komentariši