Ako se sjećate ove priče onda ste imali sretno djetinjstvo

Bosnor.com

Djed i repa -Posijao deda repu. Izraste repa golema, pregolema.

Stade deda repu čupati iz zemlje: povuci, potegni, iščupati ne može. Pozove deda u pomoć baku.

Baka za deda, djed za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu. Pozove baka u pomoć unuku.

Unuka za baku, baka za deda, deda za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu. Pozove unuka u pomoć psića Žuću.

Žućo za unuku, unuka za baku, baka za deda, deda za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu. Pozove Žućo u pomoć macu.

Maca za Žuću, Žućo za unuku, unuka za baku, baka za dedu, deda za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove maca u pomoć miša. Miš za macu, maca za Žuću, Žućo za unuku, unuka za baku, baka za dedu, djedo za repu: povuci, potegni, iščupaju repu!


Bosnor.com

Komentariši